Розкриття інформації

Повне найменування: 

НАК “Енергетична компанія України”

Скорочене найменування: 

НАК “Енергетична компанія України”

Код за ЄДРПОУ: 

32984271

Місцезнаходження: 

01601, Україна, м. Київ, вулиця Хрещатик, 34

Адреса для листування: 

01601, Україна, м. Київ, вулиця Хрещатик, 34

Регіон: 

м. Київ

Дата реєстрації: 

22.06.2004

Орган: 

Основний КВЕД: 

35.11 Виробництво електроенергiї

Додатковий КВЕД: 

35.13 Розподiлення та постачання електроенергiї

Додатковий КВЕД: 

35.14 Торгiвля електроенергiєю

Телефон(и): 

+38 044 289-30-00

 

Документи:

1.

Про утворення Національної акціонерної компанії “Енергетична компанія України”

Статут товариства

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Свідоцтво платника податку на додану вартість

 

2.

Положення про загальні збори не передбачено Статутом НАК «Енергетична компанія України».

Положення про виконавчий орган не передбачено Статутом НАК «Енергетична компанія України».

Положення про ревізійну комісію не передбачено Статутом НАК «Енергетична компанія України».

Положення про наглядову раду НАК «Енергетична компанія України» не затверджувалося.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2005р. №1205

 

3.

Філії та представництва НАК «Енергетична компанія України» не створювалися.

 

4.

Принципи (кодекс) корпоративного управління відсутній, Статутом не передбачений.

 

5.

Загальні збори не проводились відповідно до п.4 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2005р. №1205

Відповідно до п. 46 Статуту НАК «Енергетична компанія України»  повноваження вищого органу управління здійснюється уповноваженим органом управління – Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

 

6.

Персональний склад ревізійної комісії вищим органом НАК «Енергетична компанія України» не обирався.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ «НАК «Енергетична компанія України» станом на 31.12.2013р.

 

7.

Звіти по цінним паперам (розкриття інформації):

Звіт за 2014 рік

Звіт за І квартал 2015 року

Звіт за ІІ квартал 2015 року

Звіт за ІІІ квартал 2015 року

Звіт за 2015 рік

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 2015 рік

Звіт про структурне обстеження підприємства за 2015 рік

Звіт за І квартал 2016 року

Звіт за ІІ квартал 2016 року

Звіт за ІІІ квартал 2016 року

Звіт за 2016 рік

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 2016 рік

Звіт за І квартал 2017 року

Звіт за ІІ квартал 2017 року

Звіт за ІІІ квартал 2017 року

Звіт за 2017 рік

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 2017 рік

Баланс станом на 31.12.2017р.

Звіт за І квартал 2018 року

Звіт за ІІ квартал 2018 року

Звіт за ІІІ квартал 2018 року

Звіт за 2018 рік

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 2018 рік

Баланс станом на 31.12.2018р.

Звіт за І квартал 2019 року

Звіт за ІІ квартал 2019 року

Звіт за ІІІ квартал 2019 року

Звіт за 2019 рік

Баланс станом на 31.12.2019р.

Звіт за І квартал 2020 року

Звіт за ІІ квартал 2020 року

Звіт за ІІІ квартал 2020 року

Звіт за 2020 рік

Звіт за І квартал 2021 року

Звіт за ІІ квартал 2021 року

Звіт за ІІІ квартал 2021 року

8.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Зупинка обігу акцій

 

9.

Афілійовані особи відсутні.

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 398

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10 вересня 2014 р. № 638

 

10.

Особлива інформація

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 398

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10 вересня 2014 р. № 638

Особлива інформація від 19.09.2014р. №1

Особлива інформація від 19.09.2014р. №2

11.

Загальні збори не проводились відповідно до п.4 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

 

Догори